Til min søster Heidi, To my sister Heidi !

Et brev til min storesøster, jeg håber du på et tidspunkt kommer til at læse dette.
A letter for my older sister. I hope you will read this sometime.
This letter will also be translated into English at the end of the site.

Today I got a testimony after my interview with the Bishop, driving on my way to work, I knew that I should make a letter for my dear sister Heidi.
Kære Heidi,

Jeg talte i dag med min biskop og fortalte ham om vores familie. Jeg fortalte det var flere år siden jeg havde set det, men på en måde vidste jeg at du fulgte med på min hjemmeside.
Den er jo nem og finde, og jeg står stadig listet inde på Norske Skovkatterings hjemmeside, selvom jeg ikke opdrætter så meget mere.

Brevet her vil være kort, men jeg vil blot fortælle dig at jeg elsker og savner dig. Jeg vil også fortæle dig at du kan altid kontakte mig hvis du er i problemer, jeg ved du har været tidligere, og jeg var meget ked af dengang at finde ud af det og at du ikke ringede og bad om hjælp.
Jeg vil altid hjælpe dig, og jeg vil altid lytte til hvad du har at sige. Måske er du ikke klar til at skabe kontakt endnu, og det er helt i orden. Bare altid husk at, når den tid kommer, vil du altid være meget velkommen til at tage kontakt, og hvis du ikke vil tale om fortiden er det helt i orden også.

Jeg elsker dig, og har en pragfuld datter der er opkaldt efter mormor, der for nogle måneder siden fyldte 80 år. Hende og morfar elsker dig også meget højt, og det samme gør selvfølgelig vores mor.

Heidi, ligegyldig hvornår du er klar til at tale vil jeg være her.

De kærligste hilsner og mange tanker,

Din lillesøster Mette

-------------

Dear Heidi,

Today I talked to my bishop, and told him about our family. I told him I haven't seen you for several years, but somehow I was certain that you looked at my homepage once in a while. It is easy to find because I still have it named under "Norsk Skovkattering" even though I don't breed so much longer.

This letter will be short, but I just want to tell you that I love you, and I miss you. I also want to tell you, that you can always contact me if you're in trouble, I know you've been earlier, and I was so sad that you didn't called me for help back then.
I will always help you, and I will always listen to what you have to say. Maybe you're not ready for making contact just yet, and that is ok. Just keep in mind that whenever that time come, you will always be able to take contact, and if you don't wanna talk about the past, that is ok too.
I love you, I have a lovely daughter named after our grandmother, whom by the way just turned 80 and still loves you very much. So does granddad, and of course our mother.

Heidi, whenever you are ready to talk, I will be here.

Love and lots of thought,

Your younger sister Mette

0 Comments